Polityka prywatności

Polityka prywatności:

 1. 1. Przedstawiona poniżej polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.gtg.com.pl, zwanego dalej Sklepem Internetowym”.
 2. 2. Polityka prywatności ma na celu zapoznanie Naszych  Klientów i odwiedzających Sklep Internetowy ze szczegółami stosowania technologii oraz przepisami prawnymi – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), które zaczynają obowiązywać 25 maja 2018 r., tym samym zapewnić pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony.
 3. 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z RODO.
 4. 4. Właścicielem sklepu, a zarówno administratorem danych jest Ginger’s Tactical Gear Daniel Rausz z siedzibą pod adresem ul. Bora Komorowskiego 24 80-377 Gdańsk NIP: 584-275-34-06
 5. 5. GTG Daniel Rausz dokłada wyjątkowej staranności do poszanowania prywatności klientów i odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Zbieranie danych, rodzaje przetwarzanych danych, podstawa prawna oraz cel

GTG Daniel Rausz poprzez Sklep Internetowy zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych Klientem.

 1. 1. Dane osobowe Klientów, zbierane są  w przypadku:
 1. 1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta Klienta oraz zarządzanie nim (art.6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. 2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. 3. korzystania z formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. 4. korzystania z możliwości uzyskania indywidualnego rabatu, w określonych sytuacjach wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 1. 2. Rejestracji konta w Sklepie Internetowym wymaga podania przez Klienta:

– adres e-mail

– dane adresowe: kod pocztowy, kraj/państwo, ulica wraz z numerem lokalu, domu

– imię i nazwisko

– numer telefonu

 1. 3. Dokonując rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient samodzielnie ustala    indywidualne hasło dostępu do swojego konta.
 2. 4. Składanie zamówienia w Sklepie Internetowym związane jest z podaniem przez Klienta następujących danych:

– adres e-mail

– dane adresowe: kod pocztowy, kraj/państwo, ulica wraz z numerem lokalu, domu

– imię i nazwisko

– numer telefonu

 1. 5. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym przez przedsiębiorców, poszerza powyższy zakres danych o:

– firmę przedsiębiorcy

– numer NIP

 1. 6. W zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego formularzu kontaktowym Klient podaje następujące dane:

– Imię i Nazwisko

– adres e-mail

 1. 7. W czasie korzystania ze Sklepu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje w szczególności:

– adres IP przypisany do komputera Klienta lub

– zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu

– nazwa domeny

– rodzaj przeglądarki internetowej

– typ systemu operacyjnego

 1. 8. Korzystanie ze strony Internetowej Sklepu może także wiązać się z gromadzeniem danych nawigacyjnych klientów. Zwłaszcza informacji o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach dokonywanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna dotyczy – prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, jak i poprawie funkcjonowania tych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. 9. Niektóre dane osobowe Klientów (tj. imię i nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeśli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient Sklepu korzysta z usługi oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody), mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń. Podstawa prawda dotyczy – prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu, egzekucji roszczeń i obronie przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 2 Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

 1. 1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.
 2. 2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w powyższych celach, można cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z gtg@gtg.com.pl.

§ 3 Udostępnianie lub powierzanie danych

 1. 1. Dane osobowe Klientów przekazywane są w niezbędnym zakresie dostawcom usług , z których korzysta GTG Daniel Rausz przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Podmioty dostarczające usługi, którym przekazywane są dane osobowe Klientów, w zależności od uzgodnień i okoliczności, podlegają poleceniom GTG Daniel Rausz co do celów i sposobów przetwarzania danych bądź samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
 2. 2. Dostawcy usług, z których korzysta GTG Daniel Rausz, mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
 3. 3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

– gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda – dane osobowe Klientów przetwarzane są przez GTG Daniel Rausz, tak długo, aż zgoda nie zostanie cofnięta. Po cofnięciu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić GTG Daniel Rausz, jak również jakie mogą być podnoszone wobec niego. (Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń wynosi lat dziesięć, a w stosunku roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, trzy lata).

– gdy podstawą do przetwarzania danych jest wykonanie umowy, w takiej sytuacji dane osobowe Klientów przetwarzane są przez GTG Daniel Rausz przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. (Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń wynosi lat dziesięć, a w stosunku roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, trzy lata).

 1. 4. Dokonywanie zakupu w Sklepie Internetowym – dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionego towaru.
 2. 5. Wybór metody płatności poprzez system przelewy24.pl – dane osobowe klienta przekazywane są w niezbędnym zakresie dla realizacji płatności spółce DrealCom24 Sp. z o.o.
 3. 6. Wybór metody płatności poprzez system PayNow – dane osobowe klienta przekazywane są w niezbędnym zakresie dla realizacji płatności spółce mBank S.A.
 4. 7. Wybór metody płatności poprzez system Apple Pay oraz Google Pay – dane osobowe klienta przekazywane są w niezbędnym zakresie dla realizacji płatności spółce Stripe, Inc.
 5. 8. Uzyskane dane nawigacyjne mogą być wykorzystane w celu zapewnienia Klientom Sklepu Internetowego lepszej obsługi Sklepu, analizy danych statystycznych  (poprzez wykorzystanie Google Analytics).
 6. 9. GTG Daniel Rausz, w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, zwłaszcza: jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 4 Mechanizmy cookies i adres IP

 1. 1. Sklep Internetowy GTG Daniel Rausz używa plików cookies. Zapisywane są one przez GTG Daniel Rausz na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 2. 2. Pliki cookies, stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 1. 1. Informacyjnych, pomagają dostosować oferowane przez GTG Daniel Rausz produkty do indywidulanych preferencji i potrzeb odwiedzających Sklep Internetowy (cookies własne);
 2. 2. utrzymania sesji Klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła (cookies własne);
 3. 3. określenia profilu Klienta w celu wyświetlenia mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
 4. 4. opracowania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 1. 4. Sklep używa:

– cookies sesyjne (session cookies)  – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowanian. Mechanizm tych plików nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

– cookies trwałe (presistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. Mechanizm tych plików również nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 1. 5. Mechanizm plików cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego, ponieważ tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów klientów niechcianego lub złośliwego oprogramowania oraz wirusów. W stosowanych przez Klientów przeglądarkach internetowych istniej możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności  dostępne na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. 6. cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Istnieje możliwość zmiany ustawień popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 1. 1. przeglądarka Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 2. 2. przeglądarka Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek

 1. 3. przeglądarka Opera

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 1. 4. przeglądarka Safari

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

 1. 5. przeglądarka Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

 1. 7. Sklep Internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. GTG Daniel Rausz nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Zaleca się przeczytanie polityki ochrony prywatności, które są zamieszczone na poszczególnych stronach internetowych, w szczególności z: Polityka ochrony prywatności Google Analistics.

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

 1. 8. GTG może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP umożliwia dostęp do Internetu. Adres IP jest to numer przydzielany  komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy poprzez dostawcę usług internetowych. Numer ten zazwyczaj przydzielany  jest  dynamicznie tj. zmienia się przy każdorazowym połączeniu z Internetem, dlatego też traktowany jest jako nieosobista informacja identyfikująca. GTG może wykorzystywać adres IP , podczas diagnozowania problemów technicznych z serwerem oraz tworzenia analiz statystycznych (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie) i bezpieczeństwa.
 2. 9. GTG informuje, iż może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Klienta na żądanie uprawnionego do tego – w oparciu o obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

§ 5 Zabezpieczenie danych

 1. 1. GTG Daniel Rausz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. 2. Do przetwarzania danych w GTG Daniel Rausz dopuszczone są wyłącznie osoby upoważnione.
 3. 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażone prze Klienta. Lista podmiotów, o których mowa wskazana jest w paragrafie zat. „Zbieranie danych, rodzaje przetwarzanych danych, podstawa prawna oraz cel”.
 4. 4. W przypadku utraty przez Klienta hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym, istnieje możliwość wygenerowania nowego hasła. GTG nie wysyła przypomnienia hasła. Indywidualne hasło Klienta przechowywane jest w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Jeżeli zaistnieje konieczność wygenerowania nowego hasła, należy podać adres e – mail w formularzu dostępnym (np. Przypomnij hasło), podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło w sposób automatyczny zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

§ 6 Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. 1. Prawo do cofnięcia zgody – każdej jakiej udzielił GTG Daniel Rausz, ze skutkiem od momentu wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
 2. 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Klient może wnieść w dowolnym momencie z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych (art. 21 RODO).
 3. 3. Prawo do usunięcia danych  – „prawo do bycia zapomnianym” Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (art. 17 RODO),

– GTG Daniel Rausz może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa m.in. w celu rozpatrywania skarg, roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczenia usług.

 1. 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Klient ma prawo do tego w sytuacji, kwestionowania prawidłowości jego danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub wykorzystane oraz gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych (art. 18 RODO).
 2. 5. Prawo dostępu do danych – Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe (art. 15 RODO).
 3. 6. Prawo do sprostowania danych – (art. 16 RODO).
 4. 7. Prawo do przenoszenia danych – Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które przekazał Administratorowi, a następnie przenieść je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych (art. 20 RODO).
 5. 8. Powyższe żądania Klientów Sklepu Internetowego, GTG Daniel Rausz spełnia lub odmawia jego spełnienia niezwłocznie nie później niż w przeciągu miesiąca od jego otrzymania. Jednakże z uwagi na skomplikowany charakter żądania Klienta, GTG Daniel Rausz nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu następnych dwóch miesięcy, o czym poinformuje Klienta.
 6. 9. Klient ma również prawo do wnoszenia zapytań, wniosków lub skarg – w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.
 7. 10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych.

§ 7  Zmiany Polityki Prywatności

 1. 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie ze względu na postęp technologiczny lub zmiany przepisów prawnych. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce GTG Daniel Rausz poinformuje o tym swoich Klientów, z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. 2. Pytania związane z prowadzoną polityką prywatności prosimy kierować na adres e-mail gtg@gtg.com.pl

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności