Discounts

Military/Law Enforcement Discount

All MIL/LE members are entitled to a 10% discount on all of our products. To receive your rebate, contact us at gtg@gtg.com.pl . The discount will be provided to you upon receiving the approporiate documents.

Regulamin sklepu

§10 Promocje/Gwarancja
1. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
2. Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.
3. Sprzedawca udziela stałego rabatu w wysokości 10 % pracownikom służb mundurowych, po okazaniu/uprawdopodobnieniu drogą elektroniczną (e-mailem do Sprzedawcy), przynależności do poszczególnej formacji mundurowej.

By using this website you agree to the use of cookies. Familiarize yourself with our privacy policy