Discounts

Military/Law Enforcement Discount

All MIL/LE members are entitled to a 10% discount on all of our products. To receive your rebate, contact us at gtg@gtg.com.pl . The discount will be provided to you upon receiving the approporiate documents.

Regulamin sklepu

§10 Promocje/Gwarancja
1. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
2. Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.
3. Sprzedawca udziela stałego rabatu w wysokości 10 % pracownikom służb mundurowych, po okazaniu/uprawdopodobnieniu drogą elektroniczną (e-mailem do Sprzedawcy), przynależności do poszczególnej formacji mundurowej.

Cookies

By using this website you agree to the use of cookies. Familiarize yourself with our privacy policy

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Polityki prywatności newslettera.

 

NEWSLETTER

I declare that I have read the content of Newsletter Privacy Policy.